Jaarcontract vergeten op te zeggen

Jaarcontract vergeten op te zeggen
3/1/2024

We hebben het jaarcontract van een medewerker niet op tijd opgezegd. Kunnen we het nu alsnog beëindigen?

Het jaarcontract van onze medewerker loopt over twee weken af. We hebben (te) lang getwijfeld of we hem wel of geen verlenging zouden aanbieden. Nu is er kortgeleden iets gebeurd waardoor we eigenlijk niet met hem verder willen. Volgens mij hadden we dat minstens een maand van tevoren aan hem moeten melden. Kunnen we het contract nu alsnog beëindigen?

Het antwoord

Ja, dat kan. Het klopt dat je een medewerker met een tijdelijk contract (van zes maanden of langer) uiterlijk één maand voor het einde van zijn contract schriftelijk moet laten weten of je het dienstverband wilt verlengen of beëindigen. De bedoeling van die regel is dat de werknemer tijdig weet of hij op zoek moet gaan naar een nieuwe baan of niet. Vergeet je als werkgever om de werknemer te informeren of ben je te laat, dan kan de werknemer ter compensatie aanspraak maken op een vergoeding ter waarde van één maandsalaris als hij van tevoren niet is geïnformeerd, en op een vergoeding naar rato als hij te laat is geïnformeerd.

De consequentie van niet of te laat melden of je het dienstverband wilt verlengen of beëindigen is dus níét dat je het dienstverband niet meer kunt beëindigen. Als het goed is, dan is met de werknemer afgesproken dat het jaarcontract automatisch afloopt. Daar verandert het al dan niet of te laat informeren niets aan.

Maar let op: als je de werknemer ná het officiële einde van zijn jaarcontract laat doorwerken, dan zit je hoogstwaarschijnlijk wel nog een jaar aan hem vast.

Terug