Boetes voor illegale arbeid schrikken niet af

Boetes voor illegale arbeid schrikken niet af
5/10/2024

De boetes voor werkgevers die werknemers uit het buitenland illegaal laten werken, zijn niet meer afschrikwekkend genoeg. Dat meldt de Arbeidsinspectie na onderzoek onder 24 bedrijven die de wet hebben overtreden.

Laat je als werkgever iemand van buiten de EU zonder werkvergunning werken, dan overtreed je de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en riskeer je een boete. Maar die boetes zijn niet meegegaan met de ontwikkeling van de welvaart en inflatie. Daardoor is er geen afschrikkend effect meer om illegale arbeid tegen te gaan, stelt de Nederlandse Arbeidsinspectie. De boetes zijn in 2005 vastgesteld op maximaal € 8.000 per overtreding van de Wav. Als de boetes zouden zijn geïndexeerd, zou dat bedrag nu ongeveer € 15.000 zijn, aldus de Arbeidsinspectie.

Onderzoek

De Arbeidsinspectie heeft 24 zaken over illegale arbeid uit de periode 2021 tot en met 2023 onderzocht. In de meeste van deze zaken is het voordeel voor werkgevers zo groot dat het betalen van een boete voor een geconstateerde overtreding minder kosten met zich meebrengt dan het normaal uitbetalen van het cao-loon en de bijkomende werkgeverslasten. De kostenreductie die met de overtreding van de Wav wordt behaald, blijkt gemiddeld 60 procent te zijn.

‘Terugverdientijd’

De Inspectie heeft daarnaast berekend wat de gemiddelde ‘terugverdientijd’ is, dus hoelang de werkgever het voordeel moet genieten dat met de overtreding wordt behaald om het bedrag van de boete ‘goed te maken’. In bijna 90 procent van de gevallen is dat minder dan een jaar. Bij 7 van de 24 onderzochte situaties is de ‘terugverdientijd’ zelfs drie maanden of korter.

Terug