Bellen in het verkeer: hoe ga je daar als werkgever mee om?

Bellen in het verkeer: hoe ga je daar als werkgever mee om?
6/28/2024

Fietsers, automobilisten en voetgangers pakken onderweg steeds vaker hun telefoon erbij. Toch is telefoongebruik in het verkeer niet zonder risico's, ook niet als je het handsfree doet. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Uit de dit voorjaar verschenen Monitor MONO-zakelijk 2024 blijkt dat werknemers regelmatig online zijn of bellen in het verkeer. Werknemers die bellen in het verkeer doen dat met collega’s (24 procent), leidinggevenden (10 procent) of zakelijke relaties (26 procent). Meer dan de helft van de werknemers belt handsfree en 41 procent van de werknemers belt met of zonder beeld of schrijft en leest berichten.

Ruim de helft van de werkgevers (54 procent) besteedt aandacht aan verkeersveiligheid in hun bedrijfsbeleid. 39 procent van de werkgevers geeft aan maatregelen te nemen tegen afleiding onderweg. Zij doen dat om de veiligheid onderweg te verbeteren, uit goed werkgeverschap, om kosten te besparen/voorkomen. Toch heeft verkeersveiligheid nog maar bij 28 procent van de werkgevers prioriteit.

Handsfree bellen niet minder risicovol

Uit de eind vorig jaar verschenen Interpolis Barometer van SWOV, het Wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, blijkt dat het aantal volwassenen dat weleens de telefoon in het verkeer gebruikt, is gestegen van 72 procent in 2021 naar 71 procent in 2023. Bijna een vijfde van de volwassenen zegt daarbij weleens online te vergaderen in het verkeer. Het SWOV noemt die ontwikkeling zorgelijk, omdat verkeersdeelnemers daardoor langere tijd zowel auditief als visueel worden afgeleid. Het maakt daarbij niet uit of er handsfree wordt gebeld. Het risico op afleiding is dan niet per se lager, staat in het onderzoek.

Tips voor beleid telefoongebruik in verkeer

Als werkgever ben je aansprakelijk, als de werknemer afgeleid is in het verkeer en daardoor een verkeersongeluk krijgt tijdens zakelijke reizen. Het is daarom raadzaam om regels of beleid op te stellen over bellen en vergaderen in het verkeer.

Dat kan gaan om een geheel verbod, maar ook om een gedeeltelijk verbod, bijvoorbeeld op schermgebruik tijdens het bellen in de auto. Gebruik eventueel onze bepaling over bellen vanuit de auto in de gebruiksovereenkomst van een (lease)auto (naast het voorbeeld autoreglement).

Zorg daarnaast dat werknemers zich bewust zijn van de gevaren van bellen in het verkeer, met een campagne of door een training. De campagne MONO-zakelijk biedt hiervoor diverse middelen en tips.

Hanteer ten slotte in het gehele bedrijf de regel dat er geen belafspraken gepland worden tijdens autoritten. Raad werknemers aan om in dringende gevallen een plek te zoeken waar je veilig kunt stilstaan.

Terug