Kamer wil inkomensgrens voor concurrentiebeding

Kamer wil inkomensgrens voor concurrentiebeding
2/23/2024

De Tweede Kamer wil dat het concurrentiebeding ongeldig wordt bij een lager salaris dan 1,5 keer modaal. Dat is een extra aanscherping van de kabinetsplannen om het concurrentiebeding aan banden te leggen.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor verdere aanscherping van het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten. Bovenop de plannen die het kabinet daarvoor al in de maak heeft, wil de Kamer een verbod op het concurrentiebeding met werknemers die minder dan 1,5 keer modaal salaris verdienen bij een voltijd dienstverband.

Wijzigingen van het concurrentiebeding

Steeds meer werknemers komen in aanraking met concurrentiebedingen. Het oorspronkelijke doel van werkgevers om een concurrentiebeding op te nemen, was om hun bedrijfsbelangen te beschermen. Maar uit onderzoek blijkt dat concurrentiebedingen vaak voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het binden van personeel. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Daardoor kunnen werknemers moeilijk van baan veranderen en hebben werkgevers meer moeite om nieuw personeel aan te trekken. Om het onnodig gebruik van concurrentiebedingen tegen te gaan heeft het kabinet-Rutte IV plannen aangekondigd om het concurrentiebeding te moderniseren. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • De duur van het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd.
  • Er wordt een geografisch bereik opgenomen dat is gespecificeerd en gemotiveerd.
  • Er moet een vergoeding aan de werknemer betaald worden ter hoogte van een (bij wettelijk voorschrift) vastgesteld percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer als het concurrentiebeding wordt ingeroepen.
  • Werkgevers moeten ook bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd een zwaarwichtig bedrijfsbelang hebben en dit motiveren. Net als nu bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Aanvullende beperking

Daar komt nu mogelijk een vijfde aanpassing bij. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die tot doel heeft het eerder beschreven wetsvoorstel verder te beperken. Een concurrentiebeding wordt nietig verklaard als het is overeengekomen met een werknemer die minder dan 1,5 keer het modale salaris verdiende (inclusief vakantietoeslag en vaste uitkeringen) bij een voltijds dienstverband (ongeveer € 66.000). Zoals het ernaar uitziet, gebeurt dat mogelijk met terugwerkende kracht.

Verdere stappen

De motie wordt nu opgenomen in een wetsvoorstel dat het eerste kwartaal van 2024 ter internetconsultatie wordt voorgelegd. Dan blijkt ook welke voorwaarden precies gaan gelden.

Terug