Extra verhoging minimumloon gaat niet door: Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel

Extra verhoging minimumloon gaat niet door: Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel
4/19/2024

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 april het wetsvoorstel verworpen dat het wettelijk minimumloon zou verhogen.

Met het wetsvoorstel zou het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 aanvullend op de reguliere halfjaarlijkse verhoging worden verhoogd met 1,2 procent.

Kamer sterk verdeeld over extra verhoging minimumloon

Tijdens het debat op 16 april bleek al dat de Kamer sterk verdeeld was over het wetsvoorstel. Voorstanders van de verhoging bepleitten dat veel mensen en huishoudens in Nederland in armoede leven, ondanks dat zij werk hebben. Tegenstanders van de verhoging van het minimumloon vreesden voor hogere kosten voor het bedrijfsleven, noemden het wetsvoorstel niet-proportioneel en niet-doelmatig.

De verhoging kwam voort uit het aangenomen amendement Van der Lee c.s. over middelen voor een verhoging van het minimumloon en van de kinderopvangtoeslag. Het hogere minimumloon zou ook doorwerken in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen. Nog niet zo lang geleden stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Maar vorige week werd al duidelijk dat de BBB het voorstel niet zou steunen, waardoor het niet door zou gaan. De BBB vindt dat onderwerp aan de formatie is.

De Tweede Kamer had een financi├źle dekking bedacht voor de extra verhoging, zoals het schrappen van een belastingvoordeel voor expats. Het is de vraag wat nu met dit plan zal gebeuren.

Terug