Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten met minimaal één jaar uitgesteld

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten met minimaal één jaar uitgesteld
5/18/2024

Op 13 mei jl. heeft de Minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Wet toelating terbeschikking­stelling van arbeidskrachten (Wtta) met minimaal één jaar wordt uitgesteld.

De Wtta zou op 1 januari 2025 in werking treden, waarbij de toelatingsplicht zou gaan gelden per 1 januari 2026.

Nieuwe datum inwerkingtreding

De minister heeft op 13 mei jl. aangekondigd dat de Wtta niet eerder in werking treedt dan 1 januari 2026. In dit nieuwe scenario worden uitleners via het overgangsrecht gestimuleerd om zich vóór 1 januari 2026 te melden en vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen. Vanaf 1 januari 2027 zou de toelatingsplicht moeten gelden en zou hierop moeten worden gehandhaafd.

De minister houdt daarbij nog wel een (flinke) slag om de arm. De kans dat de inwerkingtreding nogmaals wordt uitgesteld is dus niet uitgesloten.

Waarom is de invoering van de Wtta uitgesteld?

De minister schrijft dat Dienst Justis de beoogde partij is om namens de Minister van SZW onder andere de toelatingen te gaan verstrekken. Op dit moment voert Justis een uitvoeringstoets uit. Deze toets houdt in dat Justis nagaat of zij de Wtta-taken – binnen de kaders van het wetsvoorstel – kan uitvoeren binnen de context van Justis als bestaande organisatie.

Het blijkt nu dat meer tijd nodig is voor de uitvoeringstoets dan eerder was voorzien. De toets wordt uiterlijk op 15 juli 2024 opgeleverd. De minister geeft aan dat zij de uitkomsten van de uitvoeringstoets zorgvuldig wil wegen, samen met Justis. Daarnaast geeft ze aan dat er nog afspraken nodig zijn met Justis en het Ministerie van Justitie en Veiligheid over onder andere de governance en financiering. Als blijkt dat Justis de Wtta (gedeeltelijk) niet kan uitvoeren, dan moet de minister nog andere uitvoerende onderdelen van de Rijksoverheid gaan benaderen.

Verder zijn de definitieve concepten van de AMvB en ministeriële regeling nog niet gereed. De minister verwacht dat deze aan het einde van de zomer gereed zijn.

De minister streeft ernaar om de Tweede Kamer in oktober 2024 te informeren over zowel de lagere regelgeving als de uitkomsten van de uitvoeringstoets van Justis.

Wat loopt wél volgens schema?

Niet álles loopt vertraging op. De minister geeft in haar brief aan dat de uitbreiding van de Arbeidsinspectie op schema loopt. En dat de benodigde extra inspecteurs bijna allemaal zijn geworven en op dit moment worden opgeleid.

In oktober weten we dus (hopelijk) meer, als de uitvoeringstoets van Justis duidelijkheid heeft gegeven over het tijdpad waarmee Justis de wet kan implementeren.

Terug