Krijg je een ‘overwerkboete’ als je parttimers te veel inzet?

Krijg je een ‘overwerkboete’ als je parttimers te veel inzet?
6/14/2024

Is het duurder om parttimers veel overuren te laten maken?

We hebben het ongelooflijk druk gehad de afgelopen tijd. Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet en veel overuren gemaakt. Nu wees onze boekhouder me erop dat dit nog weleens duur voor ons kan uitpakken, omdat we veel met parttimers werken. Klopt dat?

Het antwoord

Dat kan inderdaad kloppen. De regering wil werkgevers stimuleren om werknemers meer zekerheid te bieden. Een van de maatregelen is WW-premiedifferentiatie. Dat houdt in dat werkgevers een lagere WW-premie (2,64% in 2024) betalen voor werknemers met een onbepaalde tijd-contract met vaste uren dan voor werknemers met een tijdelijk contract of met een vast of tijdelijk oproepcontract (7,64% in 2024). Het verschil in premie is 5%.

De regels zijn aangescherpt om te voorkomen dat werkgevers hun medewerkers een verkapt oproepcontract geven door hun een vast contract met een laag aantal vaste uren overeen te komen en hen daarnaast veel flexibel op te roepen. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie mogen werkgevers werknemers maximaal 30% meer uren laten werken dan de overeengekomen vaste arbeidsomvang.

Als de verloonde uren in een kalenderjaar meer dan 30% hoger zijn, wordt de WW-premie herzien en moet achteraf alsnog de hoge premie worden betaald. Dat geldt alleen voor parttimers met een vaste arbeidsduur van – nu nog – minder dan 35 uur per week. Vanaf 2025 worden de regels iets versoepeld en geldt de ‘overwerkboete’ voor parttimers met een vaste arbeidsduur van 30 uur of minder per week.

Als (parttime) medewerkers in 2024 gemiddeld 30% meer verloonde uren hebben gewerkt dan was overeengekomen, kan dat dus inderdaad duur uitpakken.

Terug