Rekenregels per 1 januari 2024 bekend

Rekenregels per 1 januari 2024 bekend
12/11/2023

Ieder halfjaar publiceert het ministerie van SZW de rekenregels.

Vanaf 1 januari 2024 zijn er een aantal veranderingen in de rekenregels met betrekking tot het bruto wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Laten we eens kijken naar de belangrijkste punten.

Hogere daglonen

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 stijgt naar € 2.069,40 per maand en € 13,27 per uur. Dat betekent een stijging van 3,73% ten opzichte van juli 2023. Dit heeft ook invloed op uitkeringen zoals WAO/WIA, WW en ZW, die eveneens met 3,73% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt vastgesteld op € 274,44.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2024 zijn als volgt (bruto per maand, per week en per dag, in euro's, exclusief vakantietoeslag).

Minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2024

Leeftijd

Maandelijks Brutoloon (€)

Wekelijks Brutoloon (€)

Dagelijks Brutoloon (€)

21 jaar

2.069,40

477,13

95,43

20 jaar

1.655,52

382,33

76,47

19 jaar

1.241,64

286,53

57,31

18 jaar

1.034,70

238,87

47,77

17 jaar

817,57

188,46

37,69

16 jaar

714,03

164,77

32,95

15 jaar

623,82

143,92

28,78

LIV en jeugd-LIV

Het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) is een ondersteuning voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon rond het minimumniveau. In 2024 blijft deze tegemoetkoming bestaan, maar met een belangrijke verandering.

De criteria voor het uurloon van LIV volgen de stijging van het minimumloon sinds 1 januari 2023. Echter, vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium aangepast van 125% naar 104% van het minimumloon. Dit betekent dat werkgevers in aanmerking komen voor het LIV als het uurloon van hun werknemers tussen € 14,33 en € 14,91 ligt.

Uitkeringen op minimumniveau

Voor mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen, zijn er aanpassingen in de AOW- en Anw-uitkeringen. Het goede nieuws is dat de afbouw van de algemene heffingskorting in het referentieminimumloon voor de bijstand bevroren is.

Terug