Verwerkersovereenkomst RBI

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Reed Business Information leeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na. RBI fungeert als gegevensverwerker voor klanten die gegevensverantwoordelijk zijn. Wij faciliteren onze klanten om aan de AVG compliant te zijn met betrekking tot hun gegevens.

RBI stelt voor haar producten en diensten een AVG verwerkersovereenkomst ter beschikking. Met het ondertekenen van dit document ondersteunt RBI haar klanten bij het voldoen aan hun verplichtingen volgens de AVG.

Reed Business Information AVG Addendum gegevensverwerking

Aan onze klanten het verzoek om het addendum te printen, ondertekenen en terug te sturen onder vermelding van uw klantnummer naar: dataprotection@reedbusiness.com.


Download hier de verwerkersovereenkomst:
RBI AVG ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING