Inhuren zelfstandige

  • Het inhuren van zelfstandigen heeft verschillende voordelen. Zo draagt een zelfstandige zelf zorg voor afdracht van belasting en sociale premies. Een zelfstandige heeft geen recht op vakantiedagen en kan meerdere keren achter elkaar voor korte tijd ingeschakeld worden;
  • Bij het inschakelen van zelfstandigen kunt u kiezen uit twee soorten contracten: een opdrachtcontract of een contract tot aanneming van werk;
  • Bij aanneming van werk spreekt u met degene die het werk zal maken, de aannemer af dat de aannemer ‘een werk van stoffelijke aard tot stand brengt’. De bekendst vorm van aanneming van werk is het bouwen van een gebouw;
  • Wilt u een werk uitbesteden dat niet ‘van stoffelijke aard’ is, dan kunt u een opdrachtcontract sluiten. In die overeenkomst legt u vast wat de opdracht inhoudt en welke prijs daar tegenover staat;
  • Een werknemer mag na ontslag niet direct als zelfstandige worden ingehuurd;
  • Wilt u een zelfstandige inhuren, dan moet u ervoor zorgen dat geen sprake is van een ‘dienstbetrekking’ (dienstverband). Als dat namelijk wel zo is, dan geldt het arbeidsrecht en heeft de 'schijn-zelfstandige' recht op vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte etc. Daarnaast is een werkgever gehouden om loonheffingen en premies af te dragen.
  • U kunt met een zelfstandige afspreken dat hij niet voor bepaalde relaties mag werken of dat hij bepaalde opdrachten of werkzaamheden niet mag aannemen. Het concurrentie- of relatiebeding moet wel ‘redelijk’ zijn;
  • U bent bij het maken van prijsafspraken met zelfstandigen niet gebonden aan het minimumloon.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen