Inhuren zelfstandige

  • Het inhuren van zelfstandigen heeft verschillende voordelen. Zo draagt een zelfstandige zelf zorg voor afdracht van belasting en sociale premies. Een zelfstandige heeft geen recht op vakantiedagen en kan meerdere keren achter elkaar voor korte tijd ingeschakeld worden;
  • Bij het inschakelen van zelfstandigen moet je ofwel kiezen voor een opdrachtcontract of voor een contract tot aanneming van werk;
  • Bij aanneming van werk spreek je af met degene die het werk zal maken; de aannemer, dat hij ‘een werk van stoffelijke aard tot stand brengt’. De bekendste vorm van aanneming van werk is het bouwen van een gebouw;
  • Wil je werk uitbesteden dat niet ‘van stoffelijke aard’ is, dan kan je een opdrachtcontract sluiten. In die overeenkomst leg je vast wat de opdracht inhoudt en welke prijs daar tegenover staat;
  • Een werknemer mag na zijn ontslag niet direct door hetzelfde bedrijf als zelfstandige worden ingehuurd;
  • Wil je een zelfstandige inhuren, dan moet  je ervoor zorgen dat geen sprake is van een ‘dienstbetrekking’ (dienstverband). Als dat namelijk wel zo is, dan geldt het arbeidsrecht en heeft de 'schijn-zelfstandige' bijvoorbeeld recht op vakantiedagen en op loondoorbetaling bij ziekte. Bovendien moeten in dat geval loonheffingen en premies afgedragen worden.
  • Je kan ook met een zelfstandige afspreken dat hij voor een bepaalde tijd niet voor bepaalde relaties mag werken of dat hij bepaalde opdrachten of werkzaamheden niet mag aannemen, maar dat concurrentie- of relatiebeding moet wel ‘redelijk’ zijn;
  • Je bent bij het maken van prijsafspraken met zelfstandigen niet gebonden aan de minimumloonregels.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen