Aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd

Een werknemer kan vragen om aanpassing van zijn arbeidsduur omdat hij meer of minder uren wil werken dan in zijn contract is vastgelegd. Sinds 1 januari 2016 kan de werknemer ook vragen om aanpassing van zijn arbeidsplaats, bijvoorbeeld als hij thuis wil werken of vanuit een andere vestiging. Tot slot kan de werknemer sinds 1 januari 2016 vragen om aanpassing van zijn werktijd, bijvoorbeeld als hij graag vroeger zou beginnen met werken zodat hij ook eerder klaar is. Deze verzoeken kan een werknemer eens per jaar doen. Het gaat in alle gevallen om een verzoek tot definitieve aanpassing, niet om een tijdelijke oplossing.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen