Dossieropbouw & ontslag

Over dit thema

Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid is dossiervorming bij ontslag belangrijker geworden. Ontslag via rechter of UWV is alleen nog mogelijk als aan wettelijke criteria is voldaan. Dit betekent veelal dat u een dossier moet aanleggen. Hieronder leest u welke ontslagroutes er zijn, welke ontslagroute u in voorkomend geval moet kiezen, en op welke manier u uw dossier vormt. De ontslagvormen ontslag met wederzijds goedvinden, instemming met ontslag, ontslag op staande voet komen ook aan de orde.

Onderwerp

Praktijkvoorbeeld

Voorbeelddocument

Checklist

FAQ

Video

Infographic